Błąd pobierania danych z serwisu MEN. Nie udało się połączyć z serwerem.
Zwrócone dane z serwera nie są w oczekiwanym formacie (nie można zalogować?). Nie można w tej chwili zaktualizować bazy danych, spróbuj za jakiś czas. wróc